PODACI ZA IDENTIFIKACIJU DRUŠTVA "GRATIS" D.O.O. PODGORICA

Skraćeno poslovno ime

"GRATIS" D.O.O. POPDGORICA

Puno poslovno ime

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE"GRATIS" D.O.O. PODGORICA

PIB

02232243

                                       PODACI O SJEDIŠTU DRUŠTVA

Mjesto

Podgorica 20000

Ulica

4 Jul 21

Opština

Podgorica

Broj telefona

020 634 522

Broj faxa

020 634 522

E-mail

kivan@t-com.me

WEB

 

Obveznik PDV-a

DA

Pdv registracioni broj

30/31-01789-3

  PODACI O PRETEŽNOJ DJELATNOSTI DRUŠTVA

Šifra pretežne djelatnosti

 51700

Naziv pretežne djelatnosti

Veledrogerija za promet Medicinskim Sredstvima na veliko, riješenje Agencije za Ljekove i Medicinska Sredstva Crne Gore br.3020/4971 od 23.12.2010

                                     PODACI O TEKUĆEM RAČUNU

PODGORIČKA BANKA
SOCIJETE GENERAL GROUP

550-2544-17

                              PODACI O ZAKONSKIM ZASTUPNICIMA

Lice ovlašteno za zastupanje

društva

DIREKTOR

Keretić Ivan

mob. 067 255 014